„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Artorias, Autor Souls games